Co i jak czyli przepisy drogowe w Czechach

#fox2plus #przepisy drogowe #porady #Czechy #moto trip #trip

Przepisy drogowe w Czechach nie różnią się zbytnio od Polskich, dla przypomnienia pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy.
Przejazd czeskimi drogami podlega opłatom. Winietę należy nakleić w widocznym miejscu  na szybie, winietę uważa się za nieważną gdy zostanie ona niewłaściwie wypełniona, brak odcinka kontrolnego, niewłaściwe miejsce naklejenia, nie naklejenie na szybie.

Zasady drogowe:
Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym – 90 km, na drogach szybkiego ruchu – 110 km, a na autostradzie – 130 km.
Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.
Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

Dodatkowe wymagania:
Apteczka zgodna z DIN 13164, kamizelki odblaskowe (musi być też dla pasażera czyli w moto 2 szt.), komplet bezpieczników i żarówek

Przydatne telefony:
112 – numer alarmowy
158 – policja
156 – straż miejska
155 – pogotowie ratunkowe
150 – straż pożarna
+420 1210 – pogotowie górskie
+420 220 400 120 – Ambasada RP w Pradze tel. czynny w godz. urzędowania
+420 724 984 823 – Ambasada RP w Pradze tel. w nagłych wypadkach tel. dyżurny po godzinach urzędowania

Źródło: Ambasada RP , Wikipedia

Aktualna cena paliwa Pb95 w Czechach.

[download id=”869″

Autor: fox2plus