Co i jak czyli przepisy drogowe w Rumunii

#fox2plus #przepisy drogowe #porady #Rumunia #moto trip

Przepisy drogowe w Rumunii nie różnią się zbytnio od Polskich,
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy.
Przejazd rumuńskimi wszystkimi drogami podlega opłatom. UWAGA motocykle nie potrzebują winiety.

Zasady drogowe:
Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym – 90 km a na autostradzie – 130 km.
Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.

Dodatkowe wymagania: 
Apteczka zgodna z DIN 13164, kamizelki odblaskowe (musi być też dla pasażera czyli w moto 2 szt.).

Przydatne telefony:
112 – numer alarmowy
955 – policja
961 – pogotowie ratunkowe
981 – straż pożarna
+40 21 308 22 00 – Ambasada RP w Bratysławie tel. czynny w godz. urzędowania
+40 21 308 22 00 – Ambasada RP w Bratysławie tel. w nagłych wypadkach tel. dyżurny po godzinach urzędowania

Źródło: Ambasada RP , Wikipedia

Aktualna cena paliwa Pb95 w Rumunii.

Autor: fox2plus