Co i jak czyli przepisy drogowe w Serbii

#fox2plus #przepisy drogowe #porady #Serbia #moto trip

Przepisy drogowe w Serbii nie różnią się zbytnio od Polskich, zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy. Przejazd serbskimi autostradami podlega opłatom. Domagamy się wydania paragonu i trzymamy go do zjazdu z autostrady. Na wszystkich autostradach wprowadzono pomiar średniej prędkości na odcinkach pomiędzy punktami opłaty autostradowej, przy prędkości 120 km przekroczenie o 1 km wiąże się z nałożeniem wysokiej kary pieniężnej i długotrwałymi procedurami sądowymi.

Zasady drogowe:
Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym – 80 km, na drogach szybkiego ruchu – 100 km a na autostradzie – 120 km.
Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

Dodatkowe wymagania:
Apteczka zgodna z DIN 13164, kamizelki odblaskowe (musi być też dla pasażera czyli w moto 2 szt.), komplet bezpieczników i żarówek

Przydatne telefony:
112 – numer alarmowy
192 – policja
193 – pogotowie ratunkowe
194 – straż pożarna
+381 11 206 53 14 – Ambasada RP w Belgradzie tel. czynny w godz. urzędowania
+381 63 643 942 – Ambasada RP w Belgradzie tel. w nagłych wypadkach tel. dyżurny po godzinach urzędowania

Źródło: Ambasada RP , Wikipedia

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym (54 pobrania)

Autor: fox2plus