Jak zaimportować pliki ITN, OV2 i GPX

Mały poradnik co zrobić z plikami śladów, trasy i POI w TomTomie.

Jak zaimportować plik ITN (własny format pliku podroży TomTom)
1. Podłącz urządzenie TomTom do komputera.
2. Po podłączeniu urządzenia do komputera wybierz na nim Importuj trasy, następnie przekopiuj plik ITN na wew. dysk urządzenia TomTom
3. Po odłączeniu od komputera urządzenia TomTom, wybierz trasę do zaimportowania (na urządzeniu TomTom)

Jak zaimportować plik OV2 (własny format pliku POI TomTom)
1. Na komputerze przejdź do serwisu MyDrive https://mydrive.tomtom.com/pl_pl
2. Zaloguj się do swojego konta
3. Przejdź do Moje Miejsca
4. Kliknij w Pliki UM
5. Kliknij w Zaimportuj UM
6. Kliknij Wybierz Plik, wyszukaj na komputerze plik OV2 i otwórz
7. Podłącz urządzenie TomTom do komputera i zsynchronizuj

Jak zaimportować plik GPX (plik śladu w formacie Garmina )
1. Na komputerze przejdź do serwisu MyDrive https://mydrive.tomtom.com/pl_pl
2. Zaloguj się do swojego konta
3. Przejdź do Moje Trasy
4. Kliknij w Importuj plik GPX
5. Kliknij Wybierz Plik, wyszukaj na komputerze plik GPX i otwórz
6. Podłącz urządzenie TomTom do komputera i zsynchronizuj

Autor: fox2plus